Generelle reisebetingelser

Generelle reisebetingelser

BESTILLING – AVBESTILLING

Den reisende kan avbestille turen etter følgende regler:

• Ved avbestilling mer enn 60 dager før avreise betales et administrasjonsgebyr på kr. 300,- pr. deltager.

• Ved avbestilling 59-40 dager før avreise tapes depositum (kr. 2000,-).

• Ved avbestilling senere enn 40 dager før avreise, eller hvis den reisende ikke møter ved avgang, eller mangler de

nødvendige papirer for å delta på reisen, belastes 100 % av reisens pris.

ANNULLERING/PRISFORANDRING

Arrangøren har rett til å innstille en reise hvor tilslutningen er for liten. Innbetalt beløp refunderes i så fall fullt ut. Arrangøren

har rett til nødvendige programforandringer på grunn av f.eks. uhell og andre uforutsette hendelser/force majeure.

Reisens priser er basert på valutakurser og oljepriser pr. 10.02.20. Ved forandring på 3% eller mer, forbeholdes rett til

prisjustering. Det samme gjelder om det inntrer prisforandringer på noen av de ytelser som er inkludert i programmet. Se

ellers den enkelte turbeskrivelse om hva som er inkludert i prisen. Forøvrig gjelder alminnelige

bestemmelser ifølge lov om pakkereise av 25.8.95.


AVBESTILLING P.G.A. SYKDOM ELLER ANDRE ÅRSAKER

Den reisende bør/må ha tegnet avbruddsforsikring gjennom eget forsikringsselskap!


REISEFORSIKRING

Trygdesystemet fungerer bra mellom de nordiske land, men av erfaring anbefaler vi likevel våre passasjerer å tegne

reiseforsikring for alle reiser. Forsikring som dekker både avbrudd, sykdom, ulykke, reisegods og hjemreise.


VALUTA

Med innføring av Euro i mange Europeiske land kan du nå kjøpe Euro før avreise og dermed slippe vekslegebyrer.

Er du i tvil om dette kan din bank hjelpe deg. Bruk av bankkort, anbefales.


OVERNATTING PÅ BÅT FØRSTE NATT

Vi anbefaler å pakke en liten reiseveske med nødvendig innhold. Stor koffert står i bussen under overfart.


HOTELL/ENKELTROM

Alle priser er basert på dobbeltrom. På de fleste reiser er det mulig å oppnå noen få enkeltrom. Reiser du alene og ikke har

noen å dele rom med, må vi dessverre belaste for enkeltromstillegg. Enkelt - lugar på båt er inkludert i enkeltroms pris.


NB! Alle tollvarer skal bæres av den enkelte i land (i Oslo).

NB! HUSK GYLDIG PASS!

NB! Ved påstigning Gardermoen vil bussen være parkert på nedre plan ca. en halv time etter landing, man går rett ut etter at

man har fått sin bagasje! Er du/dere i tvil om hvor busser/kommer, spør i skranke venstre side ved utgang, om hvor

Albinussen Reiser kommer.


NB! For reisende med tog, (påstigning etter nærmere avtale, Gardermoen eller Oslo S.)


NB! Buss til ekstra arrangementer er inkludert i prisen.


NB! Angi ved innbetaling ditt reisemål og dato.


NB! Betaling skal være oss i hende 30 dager før avreise til: (betalingsopplysning sendes av oss).


NB! Det utsendes nærmere reiseopplysninger med sluttfaktura som forfaller ca. 4 uker før avreise. Mange benytter ulike

kredittkort ved betaling pga. at reiseforsikringer er inkludert. Belastningen på kortet må ha skjedd før turen starter.


OBS! Hver person som ønsker å betale med kredittkort blir belastet med et gebyr pålydende kr. 300.- (innbetaling for gebyr

sendes dere av oss!)


SPAREBANK 1 NORD - NORGE.

KONTONR.: 4750 40 39672


INNSTILLING AV REISE

Skal en reise utføres må det være minimum 25 personer. Disse må være påmeldt 1-1/2 mnd. før avreisedato. Dette på grunn

av avbestillingsfrister for fly, hotell og ferger.


NB! Meld dere på i god tid!


FLYBILLETTER

NB! Flybilletter for våre reiser kan ikke endres til andre datoer eller refunderes da flyselskapene

har strenge avbestillingsregler for grupper!


Reisende med SAS/Norwegian:

Alle får tilsendt billettene, husk å ha med gyldig legitimasjon, ved innsjekking.


BETALING

Ved påtegning betales kr 2000,- som depositum, dette trekkes fra ved betaling av det resterende beløp som skal være oss i

hende 30 dager før avreisen.


TRYGDEVERKETS BLANKETT E111:

Ved midlertidig opphold i annet EØS-land har du ved øyeblikkelig behov for hjelp, rett til medisinsk behandling lik landets

egne borgere. Skjemaet attesteres av Trygdekontoret.

Vi gjør oppmerksom på at Blankett E111 ikke er en reiseforsikring, men dekker kun medisinsk behandling på offentlig

sykehus.


PASS

Mars 2001 trådte Schengenavtalen i kraft. Det betyr at man kan reise uten pass i Norden og de fleste EU-landene. Passet

er imidlertid eneste gyldig legitimasjon utenfor Norden, og bør tas med. NB! Sjekk om passet er gyldig! (må være gyldig 6

mnd. etter hjemkomst!)


KLAGER

Om en deltaker mener å ha grunn til å klage over gjennomføringen, må det fremsettes først til reiseleder som vil forsøke å

rette på forholdet. Eventuell reklamasjon som ellers ønskes behandlet, må være innsendt skriftlig senest 14 dager etter

turens slutt.


NB!

For turer hvor vi benytter ferge. Oppgi fødselsdato/ år og nasjonalitet ved påmelding!


NB! Med forbehold om trykkfeil i programmet.


NB: VED FLYREISE: REGLER FOR HÅNDBAGASJE

FRA 6. NOVEMBER 2006:

Den innebærer betydelige begrensninger i hva reisende kan ha med seg av flytende væske gjennom sikkerhetskontrollen

på flyplassene. Det betyr at du som SAS/Norwegian passasjer blir berørt av bestemmelsene, som vil bli håndhevet

strengt av flyplassmyndighetene.

NB: Norwegian har nye regler for håndbagasje!

Må ikke være større enn at man kan legge den under sete foran, og må veie maks 10 kilo!


NB! Ved påmelding, opplys deres hele og fulle navn, det samme som står i deres pass!


OBS!

For alle turer som vi benytter fly: Vi har avbestillingsfrist hos flyselskapene 1,1/2 måned før avreise, så tenker du på å

bestille en reise hos oss, håper vi på å få din bestilling i god tid før avreise!